“ประจิน”มอบทปอ.รวบรวมปัญหางานวิจัย เพื่อปลดล็อค

“ประจิน” ชี้มหาวิทยาลัยสำคัญสร้างคนมีคุณภาพ มอบทปอ.รวบรวมปัญหางานวิจัย เพื่อปลดล๊อคพร้อม ผลักดันประเทศไทย 4.0 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม(ยท.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ” ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

มีเป้าหมายเพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นประเทศไทย 4.0 การจะถึงเป้าหมายต้องสร้างคนที่มีคุณภาพ ให้มีความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดการนำเข้าเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างคนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การที่จะสร้างคนและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพได้ จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างองค์ความรู้และผลิตคน การจะบรรจุเป้าหมายนี้ได้ รัฐบาลไม่สามารถทำได้ฝ่ายเดียวต้องผนึกกำลังทุกภาคส่วน ส่วนผลงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องแสดงออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งตนพร้อมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อปลดล็อคปัญหาที่เกี่ยวข้องการการวิจัย ทั้งงบประมาณ บุคลากรแลกฎระเบียบต่างๆ และอยากให้ทปอ.รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เสนอมาที่ตนเพื่อให้แก้ปัญหาและช่วยขับเคลื่อนประเทศ ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ตามเป้าหมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews