ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ร่วมซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของล้านนาที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ที่สร้างขึ้นเป็นหมู่เรือนไทยไม้สักที่มีบานประตูหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม ภายในบริเวณศูนย์มีกิจกรรมไว้รองรับนักท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น จับจ่ายสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมายภายในนั้น ชมหมู่บ้านชาวเขาที่เต็มไปด้วยสีสัน

สนุกไปกับพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ “สบันงา” ซึ่งมีการรวบรวมภาพถ่ายจำนวนกว่า 60 ภาพ สะท้อนถึงสภาพบ้านเมือง ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การดำรงชีวิตของชนชาวเหนือ เมื่อเกือบร้อยปีก่อน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผ้าทอเก่าแก่กว่า 6,000 ผืน และมีการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชนต่างๆ อีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่พาชมและบรรยายเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์ผ้าทอของแต่ละกลุ่มชน อิ่มอร่อยกับอาหารเย็นแบบ “ขันโตก” ในตอนกลางคืน โดยแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยอาหารพื้นเมือง ของทางภาคเหนือชาวล้านนา เช่น น้ำพริกอ่องทานกับแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม แกงฮังเล หมี่กรอบและอาหารอื่นๆ อีกกว่า 8 ชนิด ชมการแสดงโชว์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาในสมัยก่อน ซึ่งหาชมได้ยาก รวมทั้งการแสดงของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) อีก้อ มูเซอ เย้า และลีซอ โดยจะมีการแสดงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand